Wedevågs bruk

Tuschlavering över Vedevåg 1843 av prosten Johan Gustaf Schultz.

Vid Vedevåg i Lindesbergs kommun förekom järnhantering redan under medeltiden men det var 1545 som bruksortens historia börjar på allvar i och med att Gustav Vasa lät anlägga ett statligt stångjärnsbruk på platsen i Linde bergslag. Många välkända vallonnamn var knutna till Wedevågs bruk under 1600- och 1700-talen då verksamheten utvecklades snabbt. Louis de Geer var involverad i bruket under en period då tiotusentals kanonkulor tillverkades här.

Att krigen inte skulle fortgå i all evighet insåg ägarna av bruket och man började under 1600-talets andra hälft även att tillverka redskap vid Wedevågs bruk. Redan vid 1700-talets början levererade man mer än 200 olika produkter från vad som nu hade blivit en av Sveriges allra viktigaste industrier och landets största järnmanufakturverk.

Vid 1800-talets slut moderniserades Wedevågs bruk och man lade särskilt fokus på att utöka produktionen av redskap där man snart kom att bli det största företaget i landet. I början av 1900-talet grundades en färgfabrik och tillverkningen av spiralborrar påbörjades. Sedan 1983 är Wedevågs verktygsfabrik Sveriges enda tillverkare av spiralborrar.

Wedevågs bruk är utan tvekan ett av de viktigaste inslagen i den svenska industrihistorien och än idag är flera företag som har sin bakgrund i bruksverksamheten verksamma på orten.