Västlands bruk

Västlands bruk i Västlands socken och Tierps kommun i Uppland anlades 1612 utav den svenska staten som ett av flera kronobruk med de stora europeiska krigens vapentörst som främsta motivationskraft. Bruket utarrenderades från 1633 till rika affärsmän med viktiga kontakter ute i Europa såsom Welam Vervier vilken snart köpte hela bruket av kronan. Bruket hade hela tiden samma ägare som Strömsfors bruk.

Under Welam Verviers tid utvecklades Västlands bruk till att bli ett av Upplands största järnbruk. Bruket brändes ner 1719 då ryska trupper härjade i landet men byggdes upp igen. All industriell verksamhet kom till sitt slut 1902 då de flesta byggnader på ägorna revs. Några slaggstensbyggnader har dock bevarats in i våra dagar.

En större herrgård i tre våningar finns bevarad med delar från 1600-talet.

Västland är en del av Upplandsleden.