Svartå bruk

Svartå bruk i Nysunds socken och nuvarande Degerfors kommun i sydvästra Örebro län grundades vid mitten av 1600-talet av köpmannen Jöns Eriksson Grubb i Örebro. Han fick de nödvändiga privilegierna utfärdade av Bergskollegiet i mars 1658 då en stångjärnshammare med hytta hade anlagts vid Svartåns utlopp ur Lillbjörken. Från början skulle den ha placerats i Medskogs ström.

Jöns Eriksson Grubb avled 1690 då Svartå bruk såldes till Albin Möller. Flera andra ägare följdes innan Munkfors hammare flyttades till Svartå i början av 1700-talet då man började bygga det som skulle bli Svartå övre bruk. Det nedre bruket var alltså det ursprungliga Svartå bruk från 1658.

1783 stod Svartå herrgård färdigbyggd i anslutning till det äldre nedre bruket. Vem som ritat byggnaden är okänt men den brukar betraktas som ett av de vackrare gustavianska byggnadsverken i landet.

Vid sekelskiftet 17/1800 utökade man verksamheten och det fanns nu snart fem hamrar belägna vid Svartå bruk. Stora trädgårdsodlingar anlades och herrgårdens park snyggades till. Många kungligheter passade på att gästa den vackra herrgården på sina resor genom landet.

Under andra hälften av 1800-talet flyttades all verksamhet till det yngre övre bruket där man dessutom lät bygga en ny hytta och nya smedjor. 1894 ombildades verksamheten till aktiebolaget Svartå Bruk AB. Hela egendomen såldes 1912 till Hasselfors Bruks AB. Från 1925 drevs såväl pensionat som hushållsskola på herrgården. Begränsad verksamhet vid smältsmedjan förekom fram till 1947. Byggnaderna har rustats upp och idag drivs Svartå herrgård som en hotell- och konferensanläggning.

De flesta byggnaderna från bruksepoken revs 1966 då Svartå hytta var norra Europas sista fungerande träkolshytta. Ett fåtal mindre byggnader såväl som en stor arbetarbostad finns dock bevarade än idag. Den senare fungerar numera som hembygdsgård.

Från 1947 avlöstes den gamla bruksverksamheten utav företaget Bulten Stainless AB vilka tillverkar skruvar och bultar och är idag ortens största arbetsgivare.

Läs mer om Svartå herrgård på deras hemsida.