Skebo bruk

Skebo bruk i Ununge socken och Norrtälje kommun är ett av de allra äldsta järnbruken i Uppland. Egendomen ägdes från början av kyrkan och S:ta Clara kloster i Stockholm fram till Gustav Vasas konfiskering 1527. Redan på 1440-talet tillverkades järnmalm här vid en enklare hytta vilket är den första kända järntillverkningen i landskapet. Vapen och verktyg tillverkades här.

1626 anlade den tyskättade köpmannen Henrik Lemmens från Stockholm den första hammarsmedjan på ägorna och Skebo bruk kom till. Det trettioåriga kriget gav upphov till en lukrativ internationell vapenhandel och en stor del av järnet från Skebo levererades till Norrtälje Gevärsfaktori.

Samtliga vallonbruk i Uppland var delägare i Dannemora gruva där man bröt malm av mycket hög kvalitet även med internationella mått mätt. Till en början producerades stångjärn men från början av 1800-talet började man tillverka flera valsade produkter såsom järntråd och plåt. Det första valsverket i Skebo tillverkades av den kände uppfinnaren Samuel Owen på Kungsholmen i Stockholm och var Sveriges andra i sitt slag.

Under 1700-talet ägdes Skebo bruk av handelshus i Stockholm och Göteborg vilka hade möjligheter att exportera produkterna till andra europeiska länder. Även under 1800-talet var bruket framgångsrikt med stora investeringar i såväl bruket som herrgården men under 1900-talet drabbades Skebo utav stora ekonomiska problem med bland annat en konkurs 1924 som resultat.

Efter konkursen såldes valsverksmaskiner som skrot till Fiskars bruk i Finland och nästan alla industribyggnader revs. Mycket av den vackra bruksmiljön med herrgård, bruksgata och bostäder finns emellertid bevarade. En kyrklig stiftelse drev herrgården som pensionärshem för välbeställda äldre män fram till 1976 då det blev ett hälsohem innan ytterligare en konkurs 1992. Samhället Skebobruk överlevde till stor del tack vare bilförsäljaren Cronje Cegerblad som lät bygga lokaler för nya industrier. Idag finns flera verksamma företag och Skebo Herrgård drivs som hotell- och konferensanläggning.

Läs mer på Skebo Bruksmuseums hemsida.