Örmo bruk

Örmo bruk grundades 1742 vid Ronnebyån i Södra Sandsjö socken i Kronobergs län nära gränsen till Blekinge. Från början bedrevs här järnbruk med masugnsblåsning och gjutning. Verksamheten koncentrerades till gjutning av bland annat sättugnar fram till mitten av 1800-talet då bruket blev en renodlat gjutjärnsproducent.

Örmo bruk köptes 1846 av Frans Henrik Kockum. 1888 flyttades järnbruket till Kallinge i Blekinge och man anlade istället ett pappersbruk under bildandet av bolaget Konga AB. Bruket lades slutligen ned 1943. Bruket såldes 1956 till Svenska Stålpressning AB.