Nävekvarns bruk

Nävekvarns styckebruks historia börjar 1623 då Hubert de Besche den äldre och Gillis de Besche den äldre lät bygga en masugn vid Nävekvarn i Nyköpings kommun och Södermanlands län där Näveån mynnar ut i Bråviken. I början var det främst kanoner till det 30-åriga kriget som tillverkades här. 1719 brändes bruket ner då ryssarna härjade i de östra delarna av Sverige men det byggdes upp igen bara fyra år senare.

Familjen Sederholm kom att bli de mest långvariga ägarna utav Nävekvarns bruk. De köpte verksamheten 1806 och ägde företaget ända fram till 1963. Från mitten av 1800-talet var Nävekvarns bruk framför allt känt för sin produktion av järnspisar och konstgjutgods i gjutjärn. Även kaminer, tröskverk och plogar tillverkades under en längre period.

1925 medverkade företaget vid världsutställningen i Paris där de tilldelades en utmärkelse.

ASEA köpte verksamheten 1963 och flyttade då de tre metallgjuterierna i Ludvika, Härnösand samt Västerås till Nävekvarn där man nu övergick till metallgjuteri. Året därpå upphörde man helt med järntillverkningen.

Nävekvarns bruk lades slutligen ner 2010 men redan samma år började Ostkustens Marina använda lokalerna till vinterförvaring och service av båtar.