Mackmyra bruk

Mackmyra bruk i Valbo socken utanför Gävle började sin historia som järnbruk 1659 men redan hundra år tidigare fanns det en stångjärnshammare som drevs av byns bönder. Under 1700-talet drevs bruket tillsammans med Valbo masugn under ledning av familjen Tilas. 1797 lät bruksägaren uppföra en herrgård vid Mackmyra vilken moderniserades under andra hälften av 1800-talet.

I likhet med många andra av de svenska järnbruken så drabbades även Mackmyra av ekonomiska svårigheter vid mitten av 1800-talet och 1855 beslutade sig ägarna för att det inte var värt att fortsätta driva masugnen vid Valbo. Smidesverksamheten vid Mackmyra upphörde 1877 då den flyttades över till Forsbacka bruk som de dåvarande ägarna nyligen köpt.

1889 anlades en sulfitfabrik vid Mackmyra vilken var verksam ända fram till 1976. Från 1960-talet var denna en del av Stora Kopparbergs Bergslags AB.

Bruksherrgården, den gamla smedjan, kvarnen och kraftstationen såväl som några andra byggnader vid Mackmyra är idag skyddade som byggnadsminnen. 1999 började Mackmyra Svensk Whisky AB tillverka svensk maltwhisky i brukets gamla lokaler.