Länna bruk

Akvarellerad pennteckning från 1790-talet av Elias Martin (1739-1818).

Länna bruk i Länna socken och Strängnäs kommun i Södermanland. Egendomen är känd redan under 1200-talet men järnbruket grundades 1644 då handelsmannen Henrik Lohe anlade en stångjärnshammare vid Byringe i Länna socken med tillstånd från Drottning Kristina. Namnet Länna bruk började emellertid inte användas förrän under 1700-talet.

I slutet av 1700-talet blev Länna bruk en del i det stora brukskomplex som drevs av den tyskättade handelsmannen Joachim Wahrendorff Loheberg där bland annat Åkers Styckebruk och Skeppsta bruk ingick.

Länna bruk lade ner sin verksamhet 1853. Sedan 1861 ägs hela egendomen utav familjen von Stockenström. Idag finns endast en kvarnbyggnad och några stenfundament kvar från bruksverksamheten förutom herrgården som är väl bevarad sedan den färdigställdes under 1780-talet.

Läs mer på Länna bruks hemsida.