Kvarns bruk

Kvarns bruk (tidigare skrivet Qvarn eller Quarn) ligger i Kristbergs socken strax norr om samhället Borensberg i Motala kommun och Östergötlands län. Bruket anlades vid Finspångsåns avstickare Kvarnsån 1681 utav den tidigare bokhållaren vid Finspångs bruk Daniel Mathon vilken köpt egendomen fem år tidigare utav Louis de Geers yngste son Jean de Geer vid Godegårds bruk. Kungs Norrbys arrendator Nicolaus Basilier hade emellertid fått privilegier för att anlägga en knipphammare på platsen redan 1640 men av okänd anledning genomförde han aldrig dessa planer innan sin död 1679.

Daniel Mathons ättlingar av släkten Victorin kom att äga Kvarns bruk under hela verksamhetstiden innan järnbruket lades ner 1857.

Sedan 1961/1962 ägs stora delar av marken kring Kvarn av Försvarsmakten där det bland annat funnits en militär skjutskola som en del av Prästtomta skjutfält och Marksstridsskolan har sedan 1999 förlagts hit vid sidan av Skövde.

Nuvarande Kvarns herrgård är fortfarande i privat ägo och uppfördes omkring 1860 efter att den tidigare herrgården brunnit ner. Kammarmusik i Östergötland anordnar här regelbundet konserter med klassisk musik enligt gammal tradition.