Kåfalla bruk

kafalla-herrgard-1907

Kåfalla bruk var beläget i en naturskön miljö i den stora och järnbruksrika Fellingsbro socken vid Sverkestaån strax öster om Lindesberg. Bruket anlades 1637 och var länge ägt av medlemmar av släkten Gahn. Här var bland annat personer med namnet Rell verksamma som smeder.

Ägarna av Kåfalla bruk bodde på Kåfalla herrgård som finns kvar på platsen. Herrgården styckades 1929 och huvudbyggnaden ägs sedan dess av Evangeliska Frikyrkan som till en början använde den som vilohem. Numera hyrs den ut för konferenser och andra evenemang.