Huseby bruk

Foto: Jerzy Kociatkiewicz

Huseby bruk är beläget i Skatelövs socken och Alvesta kommun i Kronobergs län. Bruket ligger vid Helige å mellan sjöarna Salen och Åsnen. Platsen är känd sedan 1400-talet men brukets historia tar sin början under 1620-talet då riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm lät anlägga ett järnbruk med tackjärnsblåsning. I likhet med de flesta småländska järnbruken så byggde produktionen på sjömalm från de större sjöarna i närheten.

Redan under 1630-talet utökade man verksamheten till att även omfatta gjutning av kanoner och järnkakelugnar, även kända under namnet sättugnar. 1642 utarrenderades Huseby bruk till holländaren Arnold de Rees som säkrade ett mycket förmånligt kontrakt där han fick ensamrätt på att bedriva bruksrörelse i hela Småland.

Naturligtvis tog de Rees tillfället i akt och började utveckla verksamheten med storskaliga satsningar. En ny transportled byggdes mellan Huseby bruk och Karlshamns föregångare Bodekull vilken i folkmun benämndes just ”Holländarevägen”. Arnold de Rees hade såväl resurser som viktiga kontakter på kontinenten och han började skeppa järnvaror i större mängd till närliggande storstäder såsom Köpenhamn, Stralsund, Lübeck, Amsterdam, Haarlem och Hamburg.

Under slutet av 1700-talet och första hälften av 1800-talet ägdes Huseby bruk av grevar Hamilton. Tackjärn tillverkades fram till 1930 men gjuteriet fortsatte att vara verksamt in på 1950-talet. 1979 testamenterades Huseby av Florence Stephens till svenska staten och sedan 1994 förvaltas hela egendomen utav Statens Fastighetsverk.

Visningar av Huseby herrgård med dess vackra trädgårdar görs under hela turistsäsongen. Det finns dessutom ett statarmuseum som är öppet under sommarmånaderna. I början av 1800-talet så lät grevarna Hamilton uppföra flera hus på egendomen där de fast anställda kunde bo med sina familjer. Denna bruksgata finns bevarad än idag. Det finns även en restaurang och ett café i den gamla smedjan.

Läs mer om den nuvarande verksamheten på Huseby bruks hemsida.