Godegårds bruk

Godegårds bruk är beläget i Godegårds socken i nuvarande Motala kommun i nordvästra Östergötland. Bergsbruk bedrevs på gårdarna i trakten redan under medeltiden och ett statligt järnbruk var verksamt i Godegård i mitten av 1600-talet. Vid denna tid tog den rike holländske affärsmannen Louis De Geer över verksamheten som en del i ett stort förvärv av kronogårdar i Östergötlands bergslag.

Den nuvarande huvudbyggnaden stod färdig 1725 då den tidigare brann ner sex år tidigare. Louis De Geers ättlingar drev järnbruket, med specialisering på spiksmide, fram till 1775 då ostindiefararen Jean Abraham Grill tog över hela egendomen. Järnbruket rustades upp, herrgården moderniserades och en engelsk park anlades i i slutet av 1700-talet. Godegårds bruk lades ner 1896 men familjen Grill ägde egendomen fram till 1980.

Godegårds herrgård står kvar än idag och flera byggnader från den gamla bruksverksamheten är bevarade. Godegård är den bäst bevarade bruksmiljön i Östergötland och hela miljön förklarades som ett byggnadsminne 1977. Här finns idag bruksmuseum, vagnmuseum och porslinsmuseum. På Nordiska Museet i Stockholm finns dessutom Godegårdsarkivet med en hel del brev och räkenskaper.

Läs mer på Godegårds säteris hemsida.