Gimo bruk

Gimo bruk är beläget i Skäfthammars socken och Östhammars kommun, ungefär 4 ½ mil nordost om Uppsala. Det är ett av de stora välkända vallonbruken i Uppland och anlades redan 1615 utav kronan. Liksom många andra bruk i Uppland och Östergötland så arrenderades det under en längre tid utav den holländske affärsmannen Louis de Geer och hans affärspartner Willem de Besche. Louis de Geer fick tillåtelse att köpa Gimo tillsammans med Österby bruk och Lövsta bruk när han adlats i Sverige.

Under släkten de Geers ledning utvecklades Gimo till ett av regionens viktigaste järnbruk med såväl masugn som hammare. Släkten ägde bruket ända fram till 1756 då det köptes upp utav affärsmännen John Jennings och Robert Finlay. Vid Gimo bruk arbetade många valloner som smeder och masmästare, personal som de Geer och de Besche rekryterat genom sina kontakter i Benelux-regionen.

År 1767 stod den ståtliga Gimo herrgård färdig, ett vitputsat tvåvåningshus med två flyglar och en stor gårdsplan. Under 1800-talet genomgick den svenska järnbruksnäringen en stor kris till följd av ökad konkurrens utifrån Europa och även Gimo bruk drabbades av minskad efterfrågan. Man koncentrerade sig därför i ökad utsträckning på jordbruket, skogsbruket och ett stort sågverk och när Korsnäs AB övertog det konkursdrabbade bruket 1936 så lade man helt ner masugnen. Järnbruksverksamheten fortgick några år ytterligare fram till 1945 då den lades ner för gott.

Idag är Gimo bruk och herrgård ett skyddat byggnadsminne vilket innebär att byggnaderna inte får rivas, flyttas eller byggas om. Gimo herrgård drivs som en modern hotell- och konferensanläggning.

Än idag är metallindustrin den viktigaste näringen i Gimo. Större delen av den yrkesverksamma befolkningen är anställda vid Sandvik Coromant.