Forsviks bruk

Foto: Harri Blomberg

Vid Forsviks bruk i Undenäs socken strax utanför Karlsborg i Västergötland finns en av Sveriges mest välbevarande bruksmiljöer. Det var här Göta kanal började byggas och Forsviks bruk fick 2008 priset Årets industriminne av Svenska Industriminnesföreningen.

Forsviks bruk är beläget mellan sjöarna Viken och Bottensjön och det var precis som på många andra platser i landet vattnets kraft och höjdskillnader som gav energin som behövdes för att bedriva järnbruksverksamhet. Redan på 1400-talet fanns här en hammarsmedja men det var först vid 1600-talets slut som den verkliga bruksverksamheten kom igång i och med att Anton von Boij fick tillåtelse att anlägga ett stångjärnsverk med två hamrar och fyra härdar.

Vid mitten av 1800-talet fick Sverige hård konkurrens från andra länder och exporten av stångjärn minskade snabbt. Bruksherren Carl Wilhelm Palmaer insåg att förändringar var nödvändiga och han lät därför anlägga såväl gjueri som mekanisk verkstad och ett träsliperi. Den gamla vattensågen ersattes dessutom med en modern ångsåg. Forsvik blev nu Skaraborgs läns första riktiga verkstadsindustri.

I slutet av 1800-talet tillverkade man vid Forsvik bland annat lantbruksmaskiner, pumpar, rör och motorer. Från 1930-talet lades den ena verksamheten efter den andra ner vid Forsvik. Sågen var dock kvar i drift ända till våren 1999. Sedan 1980-talet har den förfallna bruksmiljön restaurerats steg för steg och idag driver bland annat Västarvet verksamhet på platsen som bedöms vara ett mycket viktigt industrihistoriskt minnesmärke.