Finnåkers bruk

Finnåkers bruk var ett järnbruk beläget någon kilometer norr om Finnåkers by i Fellingsbro socken och Lindesbergs kommun i Örebro län. Här levde på Finnåker No 1 (nordre byn) i början av 1600-talet en ganska förmögen bergsman vid namn Mickel Henriksson som 1614 synes ha ägt en hammarsmedja på gårdens ägor.

Mickel Henriksson sålde 1629 Finnåker No 1 till Louis de Geers kollega Anders Dress, sannolikt en investering direkt från de Geer som inte kunde stå på kontrakten själv vid denna tid då han ännu inte var svensk medborgare. 1640 fanns två hamrar vid Finnåker. De Geer överlät 1660 bruket till släkten Soop. En lång och komplicerad rättegång vid mitten av 1700-talet slutade med att hela Finnåkers bruk övergick i släkten von Fersens ägo. Järntillverkningen lades slutligen ner 1875 då ”bruksdöden” härjade som värst i landet.

Louis de Geer lät göra Finnåker No 1 till en herrgård vilken snart blev Finnåkers säteri. Den nuvarande herrgården uppfördes emellertid inte förrän 1908 utav den norske författaren Nils Collett Vogt. Svenska Kyrkan tog över Finnåker 1967 och driver sedan dess en kurs- och lägergård.

Vid Finnåkers järnbruk tillverkade man stångjärnssmide, spik och manufaktursmide av olika slag.