Delary bruk

Delary sulfatfabrik på 1940-talet

Delary bruk låg vid Helge å i Göteryds socken utanför Älmhult i södra Småland. Bruket hette ursprungligen Ry bruk och grundades som järnbruk omkring 1730. Namnbytet skedde 1843 men redan 1871 lades järnbruket ner under den period som brukar kallas för ”den svenska bruksdöden”. Såväl masugn som stångjärnsverkstäder revs.

Många tidigare järnbruk ersattes utav pappersmassafabriker i slutet av 1800-talet och så skedde även i Delary. Redan i oktober 1872 startade verksamheten vid det nybyggda massabruket där man tillverkade sulfatmassa. Fabriken ägdes av Malmö Mekaniska Trämassefabrik Aktiebolag och greve Sten Lewenhaupt var ansvarig för anläggandet.

Inom några år så hade bolaget även byggt till en mekanisk verkstad där man bland annat tillverkade lokomotiv och vagnar. 1909 övertogs sulfatmassatillverkningen av Strömsnäs Bruks AB. Fabriken var verksam fram till 1981 då 250 års industriverksamhet på platsen var över.

Delary bruk var aldrig ett pappersbruk men däremot fanns tidigare Ry pappersbruk i närheten.

2008 köpte Ove Varland AB en lokal på bruksområdet som skulle användas till lager och kontorsplatser för mindre företag.

Det finns idag ett mindre bruksmuseum i Delary.