Bona bruk

Bona bruk var beläget i Västra Ny socken och Motala kommun i nordvästra Östergötland. Bona var från början ett frälsehemman men köptes 1775 av Jean Abraham Grill, ägare av Godegårds bruk, för att anlägga ett nytt stångjärnsbruk med en hammare och ett par härdar.

Släkten Grill kom att äga Bona bruk fram till 1886 med tillverkning huvudsakligen av stångjärn, halvfabrikat och olika slags verktyg. Att driva järnbruk var vid denna tid en olönsam historia i Sverige och den nya ägaren satsade istället på skogs- och lantbruk i stor skala.

1902 såldes det gamla Bona bruk till staten som mellan 1905 och 1948 drev Statens uppfostringsanstalt för kriminella ynglingar fram till dess att tvångsuppfostran avskaffades. Då nyttjades lokalerna istället till ett nytt mentalsjukhus som fick namnet Västra Ny sjukhus.

Västra Ny sjukhus lades ner 1981 varefter byggnaderna användes som flyktingförläggning under en kortare period. Mellan 1984 och 1998 huserade här Sveriges första och enda kommunistiska folkhögskola – Bona folkhögskola. Sedan dess har lokalerna till största delen stått tomma och tillåts förfalla.