Axmar bruk

Axmar bruk anlades 1671 av bergmästaren Claes Depken (även ägare av Älvkarleö bruk) vid Axmar strömmar strax norr om Axmar by i Hamrånge socken i den nordliga delen av Gävle kommun nära gränsen till Hälsingland. Bruket såldes emellertid redan året därpå och ägdes under ett århundrade av familjen Behm vilka ägde flera andra bruk i Gästrikland.

Större delen av Axmar bruk brann ner 1721 då Hamrångebygden härjades av ryska trupper. Nya byggnader färdigställdes snart och 1777 köptes bruket av den tyska affärsmannen David Schinkel som senare adlades von Schinkel.

Ett helt nytt järnverk anlades vid Axmar bruk 1860. Det bestod av en masugn, fem lancashirehärdar, en rostugn samt ett valsverk. Omgivningen fräschades upp rejält med en engelsk park med spegeldammar, gångvägar och en trädgård. Ett stort boningshus mitt i parken stod klart 1866 vilket i tal helt enkelt benämndes ”Slottet”.

1890 såldes hela Axmar bruk till Bergvik och Ala AB vilka dock endast var intresserade av skogen. Den egentliga driften upphörde innan 1920 och bruket lades officiellt ner 1927. 1970 revs slottet efter en längre tids förfall. Stora delar av parkområdet är bevarat i förhållandevis gott skick och är öppet för allmänheten året om.

1998 öppnade restaurangen Axmarbrygga Havskrog sina dörrar i det gamla hamnmagasinet. Föreningen Hyttan tog år 2002 över förvaltningen av Axmar Bruk på uppdrag av ägaren Bergvik Skog AB. Den 1 december 2008 köpte föreningen så även de centrala delarna av bruket.

Den 8 juni 2011 beslutade Länsstyrelsen i Gävleborgs län att Axmarbruk blir länets tredje och landskapet Gästriklands första kulturreservat.