Älvkarleö bruk

Älvkarleö bruk anlades 1659 av bergmästaren Claes Depken och den skotskättade köpmannen David Leijel i Älvkarleby socken vid Dalälven i Uppland. Här fanns en masugn fram till 1726 då denna brann ner. Bruket köptes 1841 av Per Adolf Tamm och Carl Östberg på Österbybruk och Söderfors bruk. 1873 övergick ägandet till Söderfors Bruks AB som 1918 uppgick i Stora Kopparbergs Bergslags AB.

Järntillverkningen upphörde helt 1924 varefter man endast tillverkade fjädrar och stålsmiden av olika typer på bruket.

1972 upphörde verksamheten vid Älvkarleö bruk men det dröjde bara tio år innan man började tillverka mineralull på platsen. 1990 lades denna tillverkning ner men flera nya företag har sedan dess etablerats i lokalerna som rustats upp och renoverats.

Nära Älvkarleö herrgård ligger Söderhälls Hembygdsmuseum som skildrar livet vid Dalälven i äldre tider.

Älvkarleö herrgård uppfördes under 1700-talet och drivs idag utav Svenska Lottakåren som en modern konferensanläggning med 65 bäddar för övernattning.