Svenska bruk

Här på Svenska Bruk hittar ni uppgifter om svenska bruk och brukssamhällen. Sverige är ett land rikt på järnmalm, skog och vattenkraft. Att anlägga järnbruk blev därför en naturlig del av det tidiga svenska näringslivet på landsbygden. Bruken var i själva verket de första riktiga svenska industrierna och de blev en viktig byggsten i den svenska industrialiseringen på 1800-talet.

De äldsta svenska bruken grundades under mitten av 1500-talet men blev betydligt fler under det följande århundradet. Till en början handlade det framför allt om järnbruk såsom Finspångs bruk i Östergötland. Så småningom dök det emellertid också upp mässingsbruk och under 1700-talet tillkom flera glasbruk i Sverige. Glasbruken växte i såväl storlek som antal under 1800-talet då mer än 100 glasbruk fanns i det så kallade Glasriket i Småland.

Fram till 1800-talet så producerades det mesta bruket behövde lokalt. Man kolade i skogen, man anlade bruket i närheten av en flod vars vattenkraft kunde utnyttjas och man bröt malm i traktens gruvor med hjälp av lokala bergsmän och dagkarlar. Så såg det ut i större delen av den svenska bergslagen, från norra Östergötland och uppåt i landet. På de småländska järnbruken utnyttjade man istället oftast sjömalm.

Under 1800-talet fick många svenska bruk stora ekonomiska bekymmer till följd av konkurrens från större industrier. Flera bruk tvingades lägga ner sin verksamhet medan andra lättare kunde anpassa sig till den nya verkligheten och lägga om produktionen till mer lönsamma produkter. En del av dessa blev till pappersbruk av vilka flera är verksamma än i våra dagar.

Kring många av bruken på den svenska landsbygden har mindre samhällen vuxit fram, så kallade brukssamhällen. Dessa har i princip varit beroende av en enda arbetsgivare för sin överlevnad. Under andra hälften av 1900-talet har majoriteten av de kvarvarande bruksföretagen tvingats säga upp personal eller lägga ner sin verksamhet helt på dessa orter. På en del orter har flera nya småföretag tillkommit medan andra haft det betydligt tuffare med stor utflyttning och hög arbetslöshet som resultat. En del av dessa företag har istället blivit världsledande genom att specialisera sig, såsom Åkers Sweden i Åkers styckebruk. Ett fåtal glasbruk finns ännu kvar, bland annat Reijmyre i norra Östergötland.